Blower Door Test

Nye huse skal overholde bygningsreglementets tæthedskrav. Kravet indebærer at der er sat en overgrænse for luftskiftet ved en given trykforskel mellem omgivelserne og husets indre. "Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa."

Huse bygget før det nye bygningsreglement bruger typisk 40% mere energi til opvarmning. Utætheder i klimaskærmen er en af hovedårsagerne til dette merforbrug.

Kommunen kan stille krav om, at der foretages tæthedsprøvning (Blowerdoor undersøgelse) af det færdige byggeri, men uanset om kommunen forlanger det, er det klogt at få sit nyopførte hus tæthedsprøvet.

Prøvningen udføres med en såkaldt "Blowerdoor test".

Såfremt det målte luftskifte overstiger det tilladelige kan utæthederne almindeligvis lokaliseres med termografi. En kombination af tæthedsprøvning og termografering giver et godt grundlag for at udpege eventuelle utætheder i bygningen – de to arbejdsværktøjer kan også anvendes uafhængigt af hinanden.

Du er velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud eller for at høre nærmere om tæthedsprøvning.

SydTerm   •   Skovvej 5   •   6400 Sønderborg   •   Tlf: 3510 1060