Om termografi

termografi billedeTermografi er en måde at udføre temperaturmålinger på ved hjælp af varmestråling. Varmestråling er infrarød stråling. Termografi udføres med infrarøde termografiske kameras som virker efter samme princip som et infrarøde øretermometer blot med mange punkter der opbygger et billede.

Et termografisk billede bliver farvelagt med farver efter hvor høj temperaturen er i hvert punkt. Termografisten kan selv bestemme hvilket temperaturinterval hver farve skal have.

Termografiske billeder er særligt i dag i Danmark kendt fra bygningstermografi hvor de bruges til at undersøge varmetab i huse. Hyppigt anvendes de også til elektriske installation, maskiner og andre industriinstallationer for at undgå fejl og brand. I lægevidenskaben har teknikken også fundet indpas dog med sin begrænsning af kun at kunne se overflade temperaturen og ikke hvad der forgår inden i os.

At udføre korrekte målinger med et infrarød kamera kræver kendskab til varmestrålings teori, de bølger der måles. Der tales om elektromagnetisk stråling i bølgelængde 0,7µm til 1000µm (1000µm=1mm). De fleste termografiskes kameraer måler dog kun i intervallet 8-14µm. Dette specifikke område er valg af flere grunde; atmosfæren er "gennemsigtig" for denne bølgelænge og der er den største strålingsmængde i de typiske temperaturområder der måles i. Synligt lys er også elektromagnetiske bølger bare med en kortere bølgelænge hvilket i et vist omfang ændre opførelse, f.eks. kan vi se gennem et vindue, men det termiske kamera (8-14µm) kan ikke.

Hvad er termografi?

T635-isoleringsgrad-kuffertTermografi er en varmeteknisk undersøgelse af et hus, som viser, hvor der slipper varme ud - eller kulde ind.

Undersøgelsen foregår, ved at man tager et billede af huset med et særligt kamera, som er temperaturfølsomt - kameraet registrerer infrarød stråling. Derefter kan man på en skærm se et billede af temperaturen på husets overflader. Der, hvor overfladen er koldest, er farven grøn eller blå, og der, hvor den er varmest, er farven rød eller gul.

På et termografisk billede, der er taget af huset udefra, vil de røde og gule farver vise, hvor der slipper varme ud af huset. En varm overflade er nemlig tegn på, at der er en utæthed, en kuldebro eller et sted, som er dårligt isoleret.

På et termografisk billede, som er taget inde fra huset, vil blå og grønne farver vise, hvor kulden kommer ind i huset.

Hvad kan du bruge en termografi til?

Hvis du får udført en termografisk undersøgelse af dit hus, vil firmaet efterfølgende sende dig en rapport med fotos og forklarende tekst, som viser, hvilke svage punkter dit hus har rent energimæssigt.

Rapporten viser:

  • Hvor der er utætheder
  • Hvor der er kuldebroer
  • Hvor der mangler isolering

Hermed har du et godt grundlag for at tage stilling til, hvor det bedst kan betale sig at sætte ind med energiforbedringer.

Hvis du får udbedret de svage punkter, som termografien viser, får du ikke blot en lavere varmeregning. Du får også et hus, der er meget mere behageligt at opholde sig i, fordi du ikke længere vil opleve ubehagelig træk og kulde.

Utætheder

Utætheder og revner i huse opstår typisk på steder, hvor to forskellige materialer møder hinanden. Det kan f.eks. være i et af husets hjørner, hvor gulvet møder ydervægge. Varmen kan også forsvinde ud omkring skorstenen til brændeovnen eller gennem stikkontakterne.

Med en termografisk måling får du et klart billede af, hvor huset har utætheder, så du har mulighed for at lukke dem effektivt.

Kuldebroer

En kuldebro er et sted, hvor kulden kan trænge ind udefra gennem husets konstruktioner. En kuldebro kan f.eks. opstå et sted, hvor et materiale har direkte forbindelse fra husets yderside til husets inderside, så kulden kan transporteres gennem materialet.

Et typisk eksempel på en sådan kuldebro findes i mange huse der, hvor en muret ydervæg møder et vindue. Her er den afsluttende mursten op til et vindue ofte sat på tværs mellem ydervæg og indervæg. Det skaber en kuldebro omkring vinduet, som du vil kunne se på termografien.

Når du ved, at huset har en kuldebro ved vinduet, kan du gøre noget ved den, f.eks. i forbindelse med at du skifter vinduer. Du kan skære i den sten, der ligger på tværs, så der kan komme et stykke isolering imellem. Det kan minimere kuldebroen væsentligt.

Dårlig udført eller mangelfuld isolering

En kuldebro kan også opstå, hvis et isoleringsarbejde ikke er udført omhyggeligt nok. Isoleringen kan f.eks. ligge forkert inde i en hulmur, eller den kan være sunket sammen. Det kan du ikke umiddelbart se, da isoleringen jo er skjult inde i hulmuren. Men med en termografisk undersøgelse er det muligt at se, om hulmursisoleringen ligger, som den skal.

De termografiske billeder kan også vise, om der mangler isolering bestemte steder i huset. På termografien kan du se nøjagtig, hvor du skal sætte ind med mere isolering.

Hvad kan en termografering ellers bruges til?

En termografisk undersøgelse kan også bruges til andet end at finde ud af, hvor et hus er utæt eller har kuldebroer.

En termografi kan også vise:

  • Om der er fugtige overflader, som kan give problemer med skimmelsvamp
  • Om der er skjulte utætheder i varmesystemet, som kan give problemer med råd og svamp.
  • Om gulvvarmeslanger ligger rigtigt, så varmen fordeles bedst muligt.
  • Om elinstallationer er udført korrekt, så de ikke overophedes.
  • Om du har eller har haft mår og/eller rotter på loftet, som har ødelagt eller rodet rundt i isoleringen.

Se vores priser på termografi her

SydTerm   •   Skovvej 5   •   6400 Sønderborg   •   Tlf: 3510 1060