Radon

HVAD ER RADON !

Nye grænseværdier for radon
I Norden har man for nylig anlagt fælles anvisninger for, hvornår radon anses for sundhedsskadeligt. Grænseværdien er sat til 100 bq. for nybyggeri og 100 bq ved eksisterende byggeri. Hvis radonværdien er over disse grænse, bør man iværksætte foranstaltninger for at mindske radon.

Radon (radon-222) er en naturligt forekommende radioaktiv luftart. Radon er farveløs og kan ikke lugtes. Radon dannes ved henfald af radium (radium-226), som findes overalt i jorden. Både radon og radium er dele af den radioaktive henfaldskæde, som begynder med uran (uran-238). Radon har en halveringstid på 3,82 dage og omdannes selv til nye kortlivede radioaktive stoffer - "radondøtre" (polonium-218, bly-214, bismuth-214 og polonium-214).
Ved henfaldet eller omdannelsen udsender radon og flere af radondøtrene meget kortrækkende alfastråling, som kan beskadige levende celler ved tilstrækkelig tæt kontakt.

Radon selv er en ædelgas. Radon indgår derfor ikke i kemiske forbindelser men kan i stedet frigøres til luften fra det materiale, hvori radon dannes. Radondøtrene derimod er kemisk aktive og bindes let til partikler i luften og til overflader, fx til lungevævet ved indånding.
Indholdet (koncentrationen) af radon i luften angives i enheden Bq/m³ (becquerel pr. kubikmeter). Hvis indholdet (dvs. koncentrationen) af radon i boligen fx er 10 Bq/m³ betyder det, at der i hver kubikmeter af indendørsluften hvert sekund udsendes radioaktiv stråling fra 10 radonatomer.

A. Opstilling af radonmålebokse. (Sundhedsstyrelsen anbefaler min. 2 radonmålebokse)

B. Efter endt måling sendes boksene til vores partners laboratorium for radonanalyse. (Analysen indgår i prisen)

C. Efter et par uger får du svar på dine radonmålinger.

Se priserne på Radon tjek her

radon-kort-danmark

SydTerm   •   Skovvej 5   •   6400 Sønderborg   •   Tlf: 3510 1060